Yli miljoonalla suomalaisella on eri asteisia haasteita tai rajoitteita, jotka hankaloittavat merkittävästi verkkosivustojen sujuvaa käyttöä. Näitä käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitys- ja aistirajoitteiset ihmiset sekä ihmiset, joilla on luki-, oppimis- tai keskittymisvaikeuksia.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu antaa useammalle käyttäjälle yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluita terveydestä tai iästä riippumatta. Kun verkkopalvelut suunnitellaan monipuolisesti saavutettavaksi käyttäjille, avaa se myös mahdollisuuden täysin uuteen, laajempaan asiakaskuntaan. Saavutettavuuden huomioon ottaminen on siis inhimillisyyden lisäksi mahdollisuus myynnin edistämiseen.

Saavutettavuus voi siis koskettaa jokaista meistä elämän eri vaiheissa. Monipuolisen yleisön huomioonottaminen on siis ensiarvoisen tärkeää jo suunnitteluvaiheessa. Saavutettava verkkosivusto on sellainen, joka on ihan kaikkien ihmisten käytettävissä.